"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

צור קשר
דרכי  התקשרות
טלפון:    02-5375884
פקס :     02-5375886
כתובתינו :
אל אורי ביטוח ופיננסים,
רח'  יפו  214, ירושלים,

?מדוע צריך ביטוח סיעודי פרטי

 

מצב סיעודי הינו מצב בו אדם אינו יכול לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי מפעולות היומיום או שהוא זקוק להשגחה בשל מחלה כגון מחלת אלצהיימר. העלות החודשית לטיפול באדם במצב סיעודי נעה כיום בין 5,000 ש"ח לחודש, אם הינו בביתו ויכולה להגיע ל - 20,000 ש"ח לחודש אם הנו שוהה במוסד סיעודי. משך הזמן שאדם נמצא במצב סיעודי תלוי במספר גורמים, בין היתר במצב בריאותו ובטכנולוגיות רפואיות ויכול להגיע למספר שנים רב.
המוסד לביטוח לאומי ומשרד הבריאות הנם כיום הגופים העיקריים הנותנים סיוע ממשלתי לאדם שהינו במצב סיעודי ובתנאי שעבר מבחני תפקוד והכנסה.
נוכח המענה החלקי הניתן במדינת ישראל למימון אדם במצב סיעודי מציעות חברות הביטוח פוליסות לביטוח סיעודי, אשר מאפשרות לכל מבוטח לבחור את גובה התגמול החודשי שברצונו לקבל במצב סיעודי. יובהר, כי מצב סיעודי הנו בגדר קטסטרופה כלכלית ונפשית עבור המבוטח ובני משפחתו. לפיכך תחום זה הוא אחד התחומים שחיוני לרכוש עבורם הגנה פיננסית ראויה ובגיל מוקדם, כך שיצטברו זכויות למבוטח לטווח הארוך.
מבנה הפרמיה בביטוח פרט יכול להיות אחד משניים: פרמיה משתנה על פי גיל - עד גיל 65 ומגיל 65 או פרמיה קבועה (שאינה משתנה על פי גיל), לכל החיים. מאפיינים אלה הנם גם חלק מיישום הוראות הפיקוח בביטוח סיעודי.
בפוליסה בפרמיה משתנה עד גיל 65, יש לשים לב כי בעת המעבר לפרמיה קבועה בגיל 65, קיימת בדרך כלל העלאה משמעותית בפרמיה.
בפוליסות בפרמיה קבועה, חברת הביטוח צוברת זכויות למבוטח בגין כל תשלום פרמיה. המבוטח משלם פרמיה הגבוהה יותר מהסיכון הביטוחי שלו בגילאים הצעירים, והסכום העודף נצבר עבורו לגילאים מבוגרים יותר. בנוסף, המבוטח זכאי לקבל ערך מסולק - מבוטח שהפסיק לשלם את הפרמיה זכאי, החל ממועד מסוים, לקבל תגמול מופחת מחברת הביטוח, על פי הסכום שנצבר עבורו, אם יהיה במצב סיעודי.
הביטוח הסיעודי שחברות הביטוח מספקות מורכב ברובו המכריע מביטוחים קבוצתיים הנמכרים לחברי קופות החולים. ביטוחים אלה מציעים מענה חלקי לצורך הסיעודי ויכולים להוות רובד בסיסי לכיסוי זה. בביטוחים אלה, אין ערך מסולק ואף אין צבירת זכויות למבוטח. תנאי הפוליסה אחידים (לרבות סכום הביטוח ותקופת תשלום תגמולי הביטוח) לכל חברי הקבוצה וחוזה הביטוח נערך לתקופות מוגבלות של מספר שנים, ולא לתקופה של כל חיי המבוטח. המשך הביטוח, בתום תקופת הביטוח לקבוצת המבוטחים, מותנה בחידוש ההסכם בין חברת הביטוח לבין בעל הפוליסה וקיימת אפשרות, במקרים שהביטוח מסתיים עבור המבוטח, לעבור
לפוליסה אישית (פוליסת פרט), בתנאים דומים ובמחיר של פוליסת פרט ובלי הצהרת בריאות חדשה.

המדריך לרוכש ביטוח סיעודי
 

לקוחות יקרים,
מצורפת בזאת חוברת "מידע לקונה בביטוח סיעודי" כפי שנוסחה ע"י הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.
אנו סמוכים ובטוחים כי האמור בדף המידע יעניק לך את הביטחון המלא כי רכישת ביטוח סיעודי הינו צעד נכון וחשוב להבטחת עתידך ועתיד הקרובים לך.
אנו ב "אל  אורי – ביטוח  ופיננסים" מבקשים להודות לך על התעניינותך בביטוח סיעודי, ובטוחים כי תמצא את מגוון הביטוחים הסיעודיים המתאימים לך ולצרכייך הייחודיים.
תוכניות הביטוח הסיעודי כוללות את מגוון מסלולים רחב ביותר:


 מסלולי קצבה המעניקים פיצוי חודשי על-פי בחירתך לתקופות של 3 שנים, 5 שנים ואף לכול החיים.
 מסלול הוני, המעניק פיצוי חד פעמי בעת הפיכת המבוטח לסיעודי.
 מסלולים משולבי הון וקצבה.
 מסלול יתרון 65 הכולל פיצוי הוני, קצבה חודשית, הורשת זכויות לשארים ועוד.
 ביטוח סיעודי בפרמיה משתנה, על-פי גיל המבוטח.
 ביטוח סיעודי בפרמיה קבועה לכול החיים, על-פי גיל המבוטח בעת הצטרפותו.
 ביטוח סיעודי משלים לביטוח הסיעוד הקיים בקופות החולים.


על מנת להבטיח את בחירתך במסלול הביטוח הסיעודי המתאים לך ביותר מבין מגוון ביטוחי הסיעוד פנה אל   "אל  אורי – ביטוח  ופיננסים" לקבלת פרטים נוספים ולהצטרפות לביטוח.

    בברכת בריאות
"אל אורי - ביטוח  ופיננסיים"

"המדריך המלא" למידע על תוכניות הסיעוד לחץ כאן