"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

מהו ביטוח משלים שב"ן  

שוק ביטוח הבריאות הפרטי בישראל מציע מגוון מוצרים חדשים, הנמכרים לציבור במקביל וכהשלמה לסל הבריאות ולשב״ן (שירותי בריאות נוספים) של קופות החולים. דוגמא לכך היא מכירתן של פוליסות המתחשבות בכיסוי המוקנה למבוטח במסגרת סל הבסיס והשב״ן בקופות החולים, ומבטיחות להשלים למבוטח את ההפרש שבין ההוצאות בפועל של קופות החולים על הטיפול הרפואי, לבין התשלום המגיע עפ״י השב״ן. למעשה מדובר ברובד שני או שלישי נוסף לקופות החולים, בהן הכיסוי הביטוחי מתחשב בכיסוי הניתן בקופה, עפ״י החוק ובמסגרת השב״ן.ובהתאם להנחיות המפקח על הביטוח, החל מיום 1.10.07, מחויבות חברות הביטוח להציע פוליסות אלו למי שמעוניין לרכוש ביטוח בריאות.
בכיסוי משלים שב״ן משלמת חברת הביטוח למבוטח בגין הוצאות הניתוח שהיו לו, מעבר לסכום ההשתתפות שהוא קיבל מקופת החולים ולא יותר מהסכום שהיא הייתה משלמת לו אילו הייתה ברשותו פוליסה המכסה את הניתוח ״מהשקל הראשון״.
מחירן של תכניות אלו הנו בשיעור נמוך יותר מתכניות ״מהשקל הראשון״ ועל המבוטח לפנות לקופת חולים ולחברת הביטוח למימוש זכויותיו. יצויין, כי קיימת חשיבות עבור המבוטח, בעת תביעה, לניסיון החברה במוצר זה, לאור הממשק והמימוש בכיסוי של הרובד הפרטי והציבורי.


לפרטים נוספים  - "לחץ  כאן"