"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

ביטוח בריאות פרטי למה ?

אחת מתפיסות היסוד של העולם המערבי בכלל ושל מדינת ישראל בפרט היא שבריאות הנה אחת מזכויות היסוד של האזרח ומכאן נגזר שהמדינה אחראית לאספקתה. בשלושים השנים האחרונות מתמודדת מדינת ישראל, בדומה לעולם המערבי, עם עלייה מתמדת בעלות שירותי הבריאות, שהנה גבוהה מהצמיחה הכלכלית. 

ירידה בשיעור ההוצאה הממשלתית על בריאות
היחס בין היקף ורמת השירותים הציבוריים לבין היכולת לספק אותם נמצא בירידה מתמשכת וניתן לצפות שירידה זו תימשך. לפיכך, נבחנת כל הזמן שאלת היקף ועדכון סל הבריאות אותו צריכה המדינה לתת. די לנו לעקוב אחרי ההוצאה הלאומית לבריאות ולהיווכח, כי מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, בשנת 1995, חלה ירידה באחוז ההוצאה הממשלתית על בריאות ועלייה בהוצאה הפרטית. על כן, נוצר צורך בביטוח רפואי פרטי, אשר ייתן מענה לפער ההולך ומתרחב בין ההוצאה הממשלתית להוצאה הלאומית לבריאות.

סל הבריאות אינו נותן מענה מספק לצרכים מיוחדים

סל הבריאות הינו סל רחב וראוי אך אינו נותן מענה מספק לצרכים מיוחדים, כדוגמת מחלות קשות והזדקקות לתרופות יקרות שאינן כלולות בסל. במקרים אלו, גם הביטוח הרפואי המשלים בקופות החולים, אינו נותן מענה מספק, היכול לשפר באופן משמעותי את הסיכוי להציל את החיים בעת הצורך. הדבר מתחדד לאור השינויים החלים מעת לעת בכיסויי הביטוח הרפואי המשלים בקופות החולים. לדוגמא: חוק ההסדרים לשנת 2008 קבע כי קופות החולים לא יוכלו להמשיך להציע כיסוי של תרופות מצילות חיים ומאריכות חיים, במסגרת שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן). המשמעות הנה הפחתת הזכויות שהובטחו לחברים עד כה בכיסוי תרופות מצילות ומאריכות חיים בתכניות אלו. כאן נכנס הצורך בביטוח בריאות פרטי.


כיסוי יציב לטווח ארוך
ביטוח בריאות פרטי מקנה למבוטח הגנה פיננסית ושקט נפשי בעת קטסטרופות רפואיות ויכולת מימון שירותים פרטיים, בזמינות גבוהה, בארץ ובחו"ל, לצד יציבות הכיסוי הביטוחי, לאורך זמן, באמצעות חוזה ביטוח מחייב מבלי שלחברת הביטוח תהא יכולת לשנותו או לבטלו.

ביטוח פרטי – השירות עושה את ההבדל

אנו  ב "אל אורי - ביטוח  ופיננסים" מאמינים שהעיסוק בביטוחי בריאות הינו מעבר למכירת פוליסה ותשלום תביעות. עיסוק בביטוחי בריאות מחייב ידע, מקצוענות, זמינות ושירות במשך כל תקופה הביטוח. יתרה מכך, כאשר מדובר על טיפולים רפואיים מורכבים, וזאת בשונה מסוגי ביטוח רבים אחרים, מימון הטיפול הרפואי למבוטח אינו בהכרח המרכיב החשוב ביותר. היכולת לספק את השירות בפועל למבוטח במוסדות רפואיים מובילים בעולם והיכולת להעניק לו את המידע על האפשרויות השונות לטיפול המתאימות למצבו הרפואי הספציפי, הם המרכיבים שעושים את ההבדל.


לפרטים נוספים  לחץ "כאן"