"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

ביטוח דירה

ביטוח דירה מאפשר כיסוי סיכונים למבנה ותכולת הדירה. הביטוח נותן  הגנה בפני נזקים שעלולים להיגרם לרכוש,כמו - פריצה, שריפה, נזקי צנרת,רעידת אדמה ונזקים לצד שלישי.

מה מכסה ביטוח המבנה. 

ביטוח המבנה מטרתו לפצות את בעל הבית כנגד נזק שניגרם לחלקים קבועים במבנה הבית ובניספחיו.
ויכלול את כל החלקים הקבועים והמחוברים אליה באופן קבוע, כולל צנרת, מתקני אנסטלציה,מתקני הסקה וכד'
ביטוח מבנה יכסה נזק שיתרחש למבנה הדירה כתוצאה מ:

 • פגיעת אש, ברק, רעם או עשן, התפוצצות או התלקחות.
 • סערה, שטפון או הצפה ממקור מים חיצוני.
 • פגיעת כלי רכב. נפילת כלי טיס או חפצים מכלי טיס, רעד על קולי.
 • פעולות זדון שנעשו  שלא על ידי המבוטח.
 • נזק  מגניבה, שוד, פריצה או  ניסיון לבצעם.
 • רעידת אדמה - ובתנאי שהמבוטח לא ויתר על ביסוי זה.

ביטוח הדירה מכסה גם אבדן הכנסות משכר דירה או הוצאוצ בשל שכר דירה בזמן ביצוע תיקונים  כל עוד הדירה אינה מתאימה למגורים 


מה מכסה ביטוח תכולת הדירה


תכולת הדירה כוללת
 חפצים שונים הנמצאים בדירה פרט לחפצים בגינה ובחדר מדרגות.
דברי ערך וחפצים מיוחדים יש לבטח בנוסף.

ביטוח התכולה מכסה את תכולת הדירה בכל אותם המקרים המכוסים  בביטוח המבנה.

הרחבת כיסויים

חברות הביטוח מציעות מגוון הרחבות לכיסויי ביטוח המבנה והתכולה ובינהם:

 • הרחבה לביטוח ערך קרקע.
 • ביטוח אחריות כלפי צג שלישי. 
 • ביטוח חבות מעבידים.
 • נזקי מים ונוזלים אחרים.
 • סיכוני חשמל.
 • כיסוי לתכולה מחוץ לדירה דוגמת בגדים ותכשיטים.
 • הרחבה לביטוח גינה ומבנים נוספים.
 • כל הסיכונים- לתכולה.
 • שבר תאונתי של ציוד אלקטרוני, שמשות, כיורים ומראות.
 • תכולת מחסן, אופניים 
 • פעילות עיסקית.
 • נזקי טרור.
 • תאונות אישיות
 • כיסוי לנזק או אבדן של מערכת ביתית ליצור  חשמל באנרגיה סולרית.

שרותים נוספים שחברות הביטוח נוהגות לשווק הם שירותי תיקון לנזקי צנרת  ושירות אחזקה ותיקון מוצרי חשמל.

לפרטים נוספים וליצירת קשר  "לחץ כאן"