"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

מה חשוב לבדוק בביטוח בריאות פרטי  

בשוק יש מגוון רחב של פוליסות מסוגים שונים, עם היקף ביטוחי שונה. דבר זה מצריך השוואה ובחינה של התוכנית המבוקשת, כדי לאפשר למבוטח קנייה נכונה, בהתבסס על מדדים שונים שיאפשרו לו להגיע להחלטה מושכלת. להלן

הדגשים המרכזיים שיש לבדוק בעת הצטרפות לביטוח בריאות פרטי:
• ניתוחים פרטיים: בכיסוי זה יש לבדוק מה אורכה של תקופת האכשרה, האם קיים כיסוי בגין הוצאות נלוות לביצוע ניתוח, מהי תקרת הכיסוי עבור ביצוע ניתוח בחו"ל, מהו גובה הכיסוי לאביזר מושתל, מהו סוג הפיצוי בגין ביצוע ניתוח בבית חולים ציבורי/ שב"ן ומהו גובה הפיצוי בגין מוות או אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח.
• השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל: בכיסוי זה יש לבדוק מהי הגדרת השתלה, מהם תנאי הזכרות בהגדרת טיפול מיוחד בחו"ל, מהי תקרת הכיסוי לטיפולים מיוחדים בחו"ל, האם קיים פיצוי למועמד להשתלה, מהי התקרה להטסה רפואית, מהו גובה הפיצוי להשתלה ללא קבלות ומהי גובה הגמלה לאחר השתלה.
• ביטוח תרופות: בכיסוי זה יש לבדוק מהי תקרת הכיסוי, מהו גובה השתתפות עצמית והאם קיים הבדל אצל ספק הסכם, האם קיים כיסוי לתרופות אוף לייבל בגין סרטן בלבד או בגין כל מחלה, האם קיים כיסוי לתרופות יתום, האם קיים כיסוי לתרופה חלופית, האם קיים כיסוי לתרופות במהלך אשפוז וניתוח ו האם ניתן פיצוי בגין תרופות הניתנות בשב"ן.


אנחנו ב"אל - אורי" ביטוח ופיננסים  משווקים חבילות כיסוי מורחבות ויחודיות בתחומי ביטוחי הבריאות.


לפרטים נוספים  - "לח
ץ  כאן"