"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

המאפיינים העקריים בביטוח בריאות פרטי  

חברות הביטוח מציעות למבוטחים מגוון רחב של פוליסות ביטוח בריאות, המקנות כיסויים ביטוחיים שונים. במקרים רבים משולבים בפוליסות כמה סוגי כיסויים ביטוחיים, ובמקרים אחרים יכול המבוטח לבחור בעצמו את הרכב הפוליסה.

תכנית ביטוח בריאות פרטי יכולה להציע כיסויים נוספים לסל, משלימים או תחליפיים:

ביטוח מוסף - ביטוח המכסה שירותים שאינם כלולים בסל הבריאות שמעניק ביטוח הבריאות הממלכתי או השב"ן. לדוגמה, בביטוח סיעודי תגמולי הביטוח משולמים במלואם על ההוצאה הרפואית כולה.
ביטוח משלים - ביטוח המכסה הרחבה של שירותים הכלולים בסל הבריאות או בשב"ן, כגון: כיסוי עבור הוצאות מנתח פרטי, מעבר להוצאות שכוסו במסגרת השב"ן. בביטוח משלים, תגמולי הביטוח משולמים לפחות עבור ההפרש שבין ההוצאות בפועל להוצאות המכוסות בסל הבריאות או בשב"ן.
ביטוח תחליפי - ביטוח המכסה שירותים הכלולים בסל הבריאות או בשב"ן, אך מציע להם תחליף כגון: בחירה של מנתח פרטי, אשפוז בבית חולים פרטי ועוד. בביטוח תחליפי, תגמולי הביטוח משולמים במלואם, ללא תלות בכיסוי שמעניק הביטוח הממלכתי או השב"ן.
בשנים האחרונות, ובעיקר לאחר חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, אנו עדים להתפתחות שוק ביטוחי בריאות פרטיים בישראל המחולק לביטוחי פרט (בפוליסות אישיות) וביטוחים בפוליסות קבוצתיות (לעובדים במסגרת מקום עבודה וכו').

ביטוח בריאות פרטי - לא רק עזרה במימון טיפולים

בביטוחי בריאות, כאשר מדובר בטיפולים רפואיים מורכבים, שלא כמו בסוגי ביטוח רבים אחרים, מימון הטיפול הרפואי למבוטח הינו עניין מהותי וחשוב ביותר. אולם, לביטוח הפרטי יש ערך מוסף ממשי והוא השירות הניתן במהלך ניהול תביעת בריאות בחברת הביטוח, הכולל בין השאר את היכולת לספק את השירות בפועל למבוטח, במוסדות רפואיים מובילים בארץ ובעולם כמו גם, הצגת האפשרויות השונות העומדות בפניה מבוטח לקבלת טיפול אופטימאלי, המתאים למצבו הרפואי הספציפי. נושא זה הינו מהותי בניהול תביעות בריאות, בפרט בקטסטרופות, ועל כן חשוב להתייחס למשך הזמן והניסיון שחברת ביטוח עוסקת בתחום ובעיקר כאשר מדובר בצורך בניתוחים גדולים והשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל.לפרטים נוספים  - "לחץ  כאן"